Tải về Grim Soul Dark Fantasy Survival v3.0.1 Mod (miễn phí Craft + Mod Menu) v 3.0.1

Request link ...

Cách cài đặt Grim Soul v3.8.1 MOD APK (VIP Activated/Menu) MOD APK như thế nào?

Hãy nhớ đường nơi mà bạn đã lưu Grim Soul v3.8.1 MOD APK (VIP Activated/Menu) Click vào file APK. Có thể bạn sẽ gặp tình trạng không cho phép cài đặt.
Điện thoại Android thì mặc định không cho phép cài đặt APK từ nguồn ngoài CH Play hạy gọi là Nguồn không xác định(Unknown Sources), hãy làm theo cách sau:
-> Mở file Grim Soul v3.8.1 MOD APK (VIP Activated/Menu) .apk, sẽ thấy thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện như hình:

Install

-> Nhấn vào Thiết lập(Settings).
-> Nhấn vào nút Bật(Turn on).
-> Quay lại và chọn file APK đã tải. Nhấn vào nút Cài đặt(Install).

Cài đặt file OBB như thế nào(nếu có)?


+ Hãy tải xuống file APK của Grim Soul v3.8.1 MOD APK (VIP Activated/Menu) trước.
+ Sau đó, sao chép tệp APK vào thẻ SD thiết bị của bạn và Cài đặt nó. (Không mở nó sau khi cài đặt)
+ Tiếp theo, tải xuống file Obb và sao chép tệp * .obb có tên '' vào vị trí cần thiết:
/SDCARD/Android/obb/fantasy.survival.game.rpg/
-> Đường dẫn đầy đủ / tuyệt đối của tệp obb sẽ giống như sau (Nhớ phân biệt chữ hoa chữ thường):
Nếu chưa có thư mục như vậy, hãy tạo nó thủ công trên thẻ SD của mình.